Franjevačka crkva sv. Križa, Tvrđa - Osijek 18. listopada 2020. u 19:30 Program ~ naknadno ~ Nastupaju Valentina Fridrich, sopran Gabrijela Škrabal, sopran vlč. Mario Večerić, orgulje
Diplomirani studenti Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku
Koncert