Koncert VA Stretta s gostima
Nastupili: - soprani: Vesna Babić Ivana Vrselja Aleksandra Stočko (violina) - mezzosoprani: Anita Perić Ivana Tuškan Irena Štimac Ogrić (flauta) Dragan Trajer, orgulje Martin Raguž, orgulje Ivona Akalović, harmonika
9.11.2019. - 19:00