Dobro došao/la na ovaj orgOS Dark Web (hahaha)! Ovdje će se objavljivati stvari koje zasad nisu za širu javnost, stoga ono što tu vidiš ne dijeli dalje!
Lajtmotiv ovogodišnjeg orgOSa: Buđenje
Završni rad: