LOADING...

LOADING...

I. manual (C - g3): Gedekt 16′ Principal 8′ Bordun 8′ Flavta 8′ Koncertna viola 8′ Salicional 8′ Oktava 4′ Traverz flauta 4′ Kvinta 2 2/3′ Superoktava 2′ Terca 1 3/5′ Mikstura 4 vr.
Pomagala: Slobodna kombinacija General grescendo [valjak] Žaluzije Jezičnjaki [ukidač] Ped. automat
Čvrste kombinacije: Piano Mezoforte Forte Tutti General Tutti Gosle Flaute Principali
Kopule: II-I (Manualni spoj II-I.) I-Ped (Pedalni spoj I.) II-Ped (Pedalni spoj II.) Sub II-I (Suboktavni spoj II-I.) Sup II-I (Superoktvni spoj II-I.) Sup I-Ped (Supr. I na ped.) Sup I (Superktvni spoj I) Sup II (Superoktvni spoj II)
Dispozicija
II. manual (C - g3): Viol. Principal 8′ Flavta harm. 8′ Dolce 8′ Vox celestis 8′ Prestant 4′ Flauto dolce 4′ Flavtine 2′ Harmonie aehtera 3 vr. Oboa 8′ Gamba 8′
Pedal (C - d1): Subbas 16′ Principal bas 16′ Violon 16′ Oktavbas 8′ Bombarda 16′