Raspored koncerata i događanja tijekom orgOSa
Prandau festival 20.9.2020. - 20:00 Župna crkva svetog Mihaela ark., Donji Miholjac Goran Končar (violina) Edmund Andler-Borić (orgulje)
27.9.2020. - 19:00 Župna crkva svetog Mihaela ark., Osijek Ursa Ljuban
20.9.2020. - 19:00 Konkatedrala svetih Petra i Pavla, Osijek Jakub Kapała
4.9.2020. - 19:30 Crkva svete Rozalije djevice, Ivanovac Tomislav Krobot
Događanja drugih organizatora
13.9.2020. - 19:00 Franjevačka crkva svetog Križa, Tvrđa - Osijek Koncert AUKOS i OPO