loading-indicator

LOADING

orgOS edu
Predstavljanje završnog rada “Utjecaj toplinskih gubitaka elektromotora na akustične karakteristike orgulja” Autor rada je Antun Ivanković, student treće godine osječkog FERITa, smjer elektroenergetika Predstavljanje završnog rada održalo se u konferencijskoj dvorani Stare pekare u osječkoj Tvrđi u subotu 18. rujna u 11 sati Autor rada predstavio je rezultate istraživanja orgulja i pozitiva u Osijeku i Varaždinu
Preuzimanje završnog rada: