Orgulje u Osijeku

Orgulje franjevačke crkve

svetog Križa

Orgulje konkatedralne župne crkve

svetih Petra i Pavla apostola

Podatci napisani u zagradama donose više informacija:

( ) - naziv kako je napisan na sviraoniku

[ ] - dodatne napomene autora stranice